Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut med relationell och interpersonell inriktning samt har en fil.mag. i psykologi.

Jag har många års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom primärvård och på psykoterapimottagning. Genom åren har jag även arbetat på behandlingshem för ätstörningar samt på behandlingshem för ungdomar.

Jag har lång och bred erfarenhet från att möta människor i olika åldrar inom privat och offentlig vård samt socialt arbete. Som privatpraktiserande psykoterapeut erbjuder jag bedömning och behandling med psykodynamisk terapi (PDT), med relationell inriktning eller integrativ terapi.

Jag erbjuder även vägledning och konsultation till företag.

Utbildning:

 • Legitimerad psykoterapeut.
  (yrkestiteln legitimerad psykoterapeut är godkänd och skyddad av Socialstyrelsen).
 • 3-årig legitimationsgrundande universitetsutbildning i psykoterapi (PDT)
  med inriktning relationell-interpersonell psykoterapi (Steg 2).
 • 3-årig grundläggande psykoterapiutbildning i Integrativ psykoterapi med
  kroppsterapeutisk påbyggnad (Steg 1).
 • Filosofie Magisterexamen i psykologi.
 • Mindfulnessinstruktör.
 • Medicinsk yogainstruktör.