Legitimerad psykoterapeut

Legitimerad Psykoterapeut

Yrkestiteln legitimerad psykoterapeut är godkänd och skyddad av
Socialstyrelsen. Detta är en garanti gentemot dig som klient då du vet att din terapeut är väl utbildad, har erfarenhet och tar ansvar för din behandling.